Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi, istniejącym wylotem w rowie D, z ulicy Bohaterów Ossowa, pow. wołomiński.

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.), oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),
zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, w Wołominie, na wniosek Pana Szymona Forsta działającego w imieniu Burmistrza Miasta Kobyłka, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystnie z wód, tj.: odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi, istniejącym wylotem w rowie D, z ulicy Bohaterów Ossowa, pow. wołomiński.
Uwagi i wnioski przed rozstrzygnięciem w przedmiotowej sprawie można składać w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie, przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie,
w terminie 3 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Konrad Rytel - wicestarosta, data: 06.06.2013 r.
Wprowadził:Marian Bądzyński, data: 03.07.2013 r., godz. 11.35
Ostatnia aktualizacja:Marian Bądzyński, data: 03.07.2013 r., godz. 11.35
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.07.2013 r., godz. 11.35Marian BądzyńskiDodanie strony

Strona oglądana: 1138 razy.