Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Powiat Wołomiński prosi o złożenie oferty cenowej na udział grup rekonstrukcyjnych, wykonanie scenografii, broń i pirotechnikę oraz ubezpieczenie grup rekonstrukcyjnych przedsięwzięcia pn. Rekonstrukcja Bitwy Warszawskiej 1920 r., która odbędzie się 15.08

dokumenty należy składać w terminie do dnia 5 lipca 2013 r.
Powiat Wołomiński prosi o złożenie oferty cenowej na udział grup rekonstrukcyjnych, wykonanie scenografii, broń i pirotechnikę oraz ubezpieczenie grup rekonstrukcyjnych przedsięwzięcia pn. Rekonstrukcja Bitwy Warszawskiej 1920 r., która odbędzie się 15.08.2013 r. w Ossowie.

Opis przedmiotu zamówienia:

1. Udział grup rekonstrukcyjnych w liczbie do 100 osób ( w tym 40 osób – żołnierze bolszewiccy). Każdy rekonstruktor zobowiązany jest do posiadania odpowiedniego umundurowania i oporządzenia z roku 1920.
Grup rekonstrukcyjne strona polska: szpital polowy, harcerze i harcerki, oddziały wielkopolskie, oddziały legionowe, kawalerzyści. Grupy rekonstrukcyjne strona bolszewicka: kawaleria, piechota.

2. Wykonanie scenografii na polu inscenizacji bitwy - Zabudowa 2 domy drewniane, 4 płoty, krzyż lub kapliczka.

3. Broń i pirotechnika w składzie:
- 1 ckm maxim 1910 wraz z 200 szt. amunicji
- 1 rkm wraz ze 100 szt. amunicji
- 40 kb Mosin 1891/30 wraz z 800 sztuk amunicji
- 20 kb Mauser 98 K wraz z 400 szt. amunicji
- pirotechnika – 30 wybuchów

4. Ubezpieczenie grup rekonstrukcyjnych biorących udział w inscenizacji Bitwa Warszawska 1920 r. w Ossowie w dniu 15.08.2013 r.

Sposób przygotowania oferty:
Wykonawca powinien przedstawić cenę netto i brutto za w/w przedmiot zamówienia na załączonym formularzu ofertowym.

Termin i miejsce realizacjicji zamówienia:
15 sierpnia 2013 r. w godzinach 07.00-16.00
Ossów, gmina Wołomin, powiat wołomiński

Informacje dodatkowe:
Scenariusz, reżyserię i narrację widowiska rekonstrukcja „Bitwy Warszawskiej 1920 roku” w Ossowie zapewnia Powiat Wołomiński.

Miejsce, sposób i termin składania ofert:
Ofertę należy składać na piśmie w załączonym formularzu oferty
Dokumenty należy składać w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin pokój nr 4, lub przesłać na adres e-mail: k.rutkowska@powiat-wolominski.pl w terminie do dnia 5 lipca 2013 r.


Informacje:
Wydział Edukacji Kultury i Promocji
Katarzyna Rutkowska
Starostwa Powiatowego w Wołominie
ul. Prądzyńskiego 3
05-200 Wołomin
Tel. (22) 787-43-01 wew.164


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Rutkowska, data: 01.07.2013 r., godz. 08.59
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Rutkowska, data: 01.07.2013 r., godz. 09.07
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
01.07.2013 r., godz. 09.07Katarzyna RutkowskaEdycja strony
01.07.2013 r., godz. 09.06Katarzyna RutkowskaEdycja strony
01.07.2013 r., godz. 09.03Katarzyna RutkowskaEdycja strony
01.07.2013 r., godz. 08.59Katarzyna RutkowskaDodanie strony

Strona oglądana: 4207 razy.