Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na odprowadzenie oczyszczonych ścieków z projektowanej do modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Radzyminie przy ul. Weteranów 13 (dz. nr ew. 17/4 obr. 01/08), istniejącym wylotem do rzeki Beni

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),
zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, na wniosek z dnia 23.05.2013 r. Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
w Radzyminie, ul. Komunalna 2, 05-250 Radzymin, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód tj: odprowadzenie oczyszczonych ścieków z projektowanej do modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Radzyminie przy ul. Weteranów 13 (dz. nr ew. 17/4 obr. 01/08), istniejącym wylotem do rzeki Beniaminówka w km 10+310 (dz. nr ew. 17/3 obr. 01-08), w ilości maksymalnie na godzinę – 396 m3/h, średnio na dobę – 4400 m3/d. Uwagi i wnioski przed rozstrzygnięciem w przedmiotowej sprawie można
składać w kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie, przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Konrad Rytel- wicestarosta, data: 31.05.2013 r.
Wprowadził:Marian Bądzyński, data: 27.06.2013 r., godz. 09.07
Ostatnia aktualizacja:Marian Bądzyński, data: 27.06.2013 r., godz. 09.07
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
27.06.2013 r., godz. 09.07Marian BądzyńskiDodanie strony

Strona oglądana: 1201 razy.