Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na przebudowę rowu przydrożnego poprzez wykonanie przepustu w granicach działki nr ew. 56/1 obr. 5-03, m. Radzymin (w rejonie ul. Rycerskiej), w celu umożliwienia zjazdu na działkę nr ew. 56/5, 56/6 obr

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),
zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie, na wniosek z dnia 05.06.2013 r. Pana Roberta Pędziaka, działającego w oparciu o pełnomocnictwo Pana Mariusza Wiencko, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu przydrożnego poprzez wykonanie przepustu o średnicy 400 mm, długości 14 m, w pasie drogowym drogi zbiorczej, usytuowanej wzdłuż drogi ekspresowej S-8 w granicach działki nr ew. 56/1 obr. 5-03, m. Radzymin (w rejonie ul. Rycerskiej), w celu umożliwienia zjazdu na działkę nr ew. 56/5, 56/6 obr. 5-03 w Radzyminie. Uwagi i wnioski przed rozstrzygnięciem w przedmiotowej sprawie można
składać w kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie, przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Konrad Rytel- wicestarosta, data: 25.06.2013 r.
Wprowadził:Marian Bądzyński, data: 27.06.2013 r., godz. 09.01
Ostatnia aktualizacja:Marian Bądzyński, data: 27.06.2013 r., godz. 09.01
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
27.06.2013 r., godz. 09.01Marian BądzyńskiDodanie strony

Strona oglądana: 1239 razy.