Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi ze zlewni obejmującej ulice: Okrzei, Bohaterów Ossowa, Ks. Skorupki Królewską w Kobyłce, pow. wołomiński.

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001. Prawo wodne
(Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.), oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),
zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, w Wołominie,
na wniosek Pana Szymona Forsta działającego w imieniu Burmistrza Miasta Kobyłka, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystnie z wód, tj.: odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi, istniejącym wylotem w rowie D1, ze zlewni obejmującej ulice: Okrzei, Bohaterów Ossowa, Ks. Skorupki Królewską w Kobyłce, pow. wołomiński. Uwagi i wnioski przed rozstrzygnięciem w przedmiotowej sprawie można składać w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie, przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie, w terminie 3 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Konrad Rytel- wicestarosta, data: 06.06.2013 r.
Wprowadził:Marian Bądzyński, data: 27.06.2013 r., godz. 08.56
Ostatnia aktualizacja:Marian Bądzyński, data: 27.06.2013 r., godz. 08.56
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
27.06.2013 r., godz. 08.56Marian BądzyńskiDodanie strony

Strona oglądana: 1126 razy.