Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wykonanie 3 studni chłonnych, rurociągu rozsączającego na działce nr ew. 3/11 obr. 03-34 oraz odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi, z projektowanej nawierzchni ul. Baśniowej w Ząbkach.

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.), oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),
zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, na wniosek z dnia 14.06.2013 r. Pana Pawła Dziedzickiego, działającego w imieniu Burmistrza Miasta Ząbki, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj.: 3 studni chłonnych, rurociągu rozsączającego o średnicy 200 mm, długości 34 m na działce nr ew. 3/11 obr. 03-34 oraz szczególne korzystnie z wód, tj.: odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi, z projektowanej nawierzchni ul. Baśniowej w Ząbkach.
Uwagi i wnioski przed rozstrzygnięciem w przedmiotowej sprawie można składać w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie, przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie, w terminie 3 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Konrad Rytel - wicestarosta, data: 25.06.2013 r.
Wprowadził:Marian Bądzyński, data: 27.06.2013 r., godz. 08.40
Ostatnia aktualizacja:Marian Bądzyński, data: 27.06.2013 r., godz. 08.40
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
27.06.2013 r., godz. 08.40Marian BądzyńskiDodanie strony

Strona oglądana: 1177 razy.