Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na przebudowę rowu odwadniającego drogowego, polegającą na budowie przepustu dz. nr ew. 70/2 obręb Pasek, gm. Klembów.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.),
zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie, na wniosek z dnia 06. 06. 2013 r. Wójta Gminy Klembów, ul. Żymirskiego 38, 05-205 Klembów, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu odwadniającego drogowego, polegającą na budowie przepustu drogowego Ø 600 mm, zlokalizowanego na dz. nr ew. 70/2 obręb Pasek w pasie drogi gminnej ul. Prymasa Tysiąclecia, gm. Klembów. Uwagi i wnioski przed rozstrzygnięciem w przedmiotowej sprawie można składać w kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie, przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie, w terminie 3 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Konrad Rytel - wicestarosta, data: 25.06.2013 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 26.06.2013 r., godz. 14.52
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 26.06.2013 r., godz. 14.52
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
26.06.2013 r., godz. 14.52NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 1265 razy.