Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: 1.wykonanie urządzenia wodnego, tj.: wykonanie na terenie Przedszkola, na działce nr ew. 3/2 obr. 4-09-11 w Warszawie, dwóch układów retencyjno-infiltracyjnych – zestawów komór rozsącz

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego


Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.), oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),


zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie, na wniosek Pana Jarosława Jóźwiak reprezentującego Prezydenta m.st. Warszawy, przekazany Staroście Wołomińskiemu do rozpatrzenia przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Zarzecze 13b, 03-194 Warszawa postanowieniem nr 1156/P/NN/13, z dnia 06 czerwca 2013 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
1.wykonanie urządzenia wodnego, tj.: wykonanie na terenie Przedszkola, na działce nr ew. 3/2 obr. 4-09-11 w Warszawie, dwóch układów retencyjno-infiltracyjnych – zestawów komór rozsączających,
2.szczególne korzystanie z wód, tj.: odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi, z terenu Przedszkola zlokalizowanego przy ul. Drewnowskiego róg Stemhela w Warszawie, poprzez zestaw ww. komór rozsączających.


Wytworzył lub odpowiada za treść:wicestarosta Konrad Rytel, data: 18.06.2013 r.
Wprowadził:Michał Kawka, data: 26.06.2013 r., godz. 08.34
Ostatnia aktualizacja:Michał Kawka, data: 26.06.2013 r., godz. 08.34
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
26.06.2013 r., godz. 08.34Michał KawkaDodanie strony

Strona oglądana: 1249 razy.