Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

ZAWIADOMIENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO z dnia 17 czerwca 2013 r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu 0006 - Jadów gminy Jadów
ZAWIADOMIENIE
STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO

Na podstawie art. 22 oraz art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne
i kartograficzne (Dz. U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287 tekst jednolity z późn.zm.) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2001r. Nr 38, poz. 454)

Zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu 0006 - Jadów gminy Jadów.


Projekt będzie udostępniony do wglądu w dniach od
08 lipca do 26 lipca 2013 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3 pok. nr 5 (przyziemie budynku) w godz. od 9.30 do 15.00.


Wszyscy zainteresowani, mają prawo zapoznać się w podanym terminie z ww. dokumentacją, uzyskać niezbędne wyjaśnienia.
Każdy czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo
– kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych.
Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w zawiadomieniu nie stanowi przeszkody do kontynuowania postępowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali.
Informuję o konieczności przedstawienia dokumentu potwierdzającego tożsamość. W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio pełnomocnicy. W przypadku współwłaścicieli, małżeńskiej wspólności ustawowej – uczestnikami postępowania są wszystkie strony.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 24.06.2013 r., godz. 11.56
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 24.06.2013 r., godz. 11.57
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
24.06.2013 r., godz. 11.57NieznanyEdycja strony
24.06.2013 r., godz. 11.56NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 1450 razy.