Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód – tj. pobór wód z czwartorzędowej warstwy wodonośnej, ujętej za pomocą studni na terenie lokomotywowni w Tłuszczu

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U.
z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),
zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, Członków Zarządu Kolei Mazowieckich – KM sp. z o.o., 03 – 802 Warszawa, ul. Lubelska 26, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód – tj. pobór wód z czwartorzędowej warstwy wodonośnej, ujętej za pomocą studni o głębokości 63 m, zlokalizowanej na terenie Sekcji Napraw i Eksploatacji Taboru w Tłuszczu, na działce o numerze ewidencyjnym 2250/20, przy ul. Pilińskiego 1 w Tłuszczu, w ilości: max. na godzinę Qh maks = 5 m3/h, średnio na dobę Qd śr = 30 m3/d, max na rok Qroczne maks = 5 000 m3/rok .

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski, w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie,
ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin (pok. nr 8), w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:wicestarosta Konrad Rytel, data: 20.06.2013 r.
Wprowadził:Marta Glejch-Bulaszewska, data: 21.06.2013 r., godz. 15.01
Ostatnia aktualizacja:Marta Glejch-Bulaszewska, data: 21.06.2013 r., godz. 15.07
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
21.06.2013 r., godz. 15.07Marta Glejch-BulaszewskaEdycja strony
21.06.2013 r., godz. 15.04Marta Glejch-BulaszewskaZmiana kolejności podlinków
21.06.2013 r., godz. 15.01Marta Glejch-BulaszewskaDodanie strony

Strona oglądana: 1426 razy.