Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Ogłoszenie Starosty Wołomińskiego

dotyczy udzielenia Gminie Wołomin reprezentowanej przez Burmistrza Wołomina, zezwolenia na budowę kablowej linii oświetlenia drogowego
OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 113 ust. 6, art. 114 ust. 3 i 4, art. 124 ust. 1 i 124 ust. 1a w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.)

Starosta Wołomiński


wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości poprzez udzielenie Gminie Wołomin reprezentowanej przez Burmistrza Wołomina, zezwolenia na budowę kablowej linii oświetlenia drogowego od istniejącego słupa nN nr 1/4 RK-10ŻN do projektowanego słupa oświetlenia drogowego nr 1/10 na nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym 195/1 położonej w obrębie 0024-24, gm. Wołomin, Województwo Mazowieckie o łącznej powierzchni 0, 1464 ha, której stan prawny jest nieuregulowany.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do opisanej nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie w trybie art. 124 ust.1 i 124 ust. 1a w związku z art. 124a ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 13.06.2013 r., godz. 14.24
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 13.06.2013 r., godz. 14.24
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
13.06.2013 r., godz. 14.24NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 1434 razy.