Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Ogłoszenie Starosty Wołomińskiego

dotyczy ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości poprzez udzielenie Gaz Media Sp. z o.o, z siedzibą w Wołominie zezwolenia na lokalizację sieci gazowej
OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 113 ust. 6, art. 114 ust. 3 i 4, art. 124 ust. 1 i 124 ust. 1a w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.)

Starosta Wołomiński


wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości poprzez udzielenie Gaz Media Sp. z o.o, z siedzibą w Wołominie zezwolenia na lokalizację sieci gazowej na nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym 52/5 położonej w obrębie Nr 0055, 5-12, gm. Marki, Województwo Mazowieckie o łącznej powierzchni 0, 0481 ha, której stan prawny jest nieuregulowany.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do opisanej nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie w trybie art. 124 ust.1 i 124 ust. 1a w związku z art. 124a ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 13.06.2013 r., godz. 14.19
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 13.06.2013 r., godz. 14.21
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
13.06.2013 r., godz. 14.21NieznanyEdycja strony
13.06.2013 r., godz. 14.20NieznanyEdycja strony
13.06.2013 r., godz. 14.19NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 1360 razy.