Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

ZAWIADOMIENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO z dnia 27 maja 2013 r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów od 0001 do 0023, gminy Radzymin.
ZAWIADOMIENIE
STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO

Na podstawie art. 22 oraz art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne
i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 tekst jednolity z późn.zm.) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2001r. Nr 38, poz. 454)

Zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów od 0001 do 0023 tj.: Arciechów, Borki, Cegielnia, Ciemne, Dybów Kolonia, Stary Dybów, Emilianów, Nowy Janków, Stary Janków, Łąki, Łosie, Mokre, Nadma, Popielarze, Ruda, Rżyska, Sieraków, Słupno, Wiktorów, Nowe Załubice, Stare Załubice, Zawady, Zwierzyniec gminy Radzymin.


Projekt będzie udostępniony do wglądu w dniach
od 20 czerwca do 10 lipca 2013 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3 pok. nr 5 (przyziemie budynku) w godz. od 9.30 do 15.00.


Wszyscy zainteresowani, mają prawo zapoznać się w podanym terminie z ww. dokumentacją, uzyskać niezbędne wyjaśnienia.
Każdy czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo
– kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych.
Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w zawiadomieniu nie stanowi przeszkody do kontynuowania postępowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie uzupełnienia ewidencji o dane budynków i lokali.
Informuję o konieczności przedstawienia dokumentu potwierdzającego tożsamość. W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio pełnomocnicy. W przypadku współwłaścicieli, małżeńskiej wspólności ustawowej – uczestnikami postępowania są wszystkie strony.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 12.06.2013 r., godz. 12.03
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 12.06.2013 r., godz. 12.03
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
12.06.2013 r., godz. 12.03NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 1464 razy.