Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie wodnoprawne w sprawie: 1.udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: a.wykonanie urządzenia wodnego, tj.: wylotu kanalizacji deszczowej, b.szczególne korzystanie z wód, tj.: odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi, z terenu działki

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego


Na podstawie art. 127 ust. 6, art. 135 ustawy z dnia 18 lipca 2001. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.), oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),


zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, w Wołominie,
na wniosek z dnia 27 maja 2013 r., zakładu „Czystość” Spółka Jawna Szpańscy Jerzy, Jacek, Dawid, ul. Sławkowska 22, 05-200 Wołomin, zostało wszczęte postępowanie wodnoprawne w sprawie:
1.udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
a.wykonanie urządzenia wodnego, tj.: wylotu kanalizacji deszczowej,
b.szczególne korzystanie z wód, tj.: odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi, z terenu działki nr ew. 15/1 obr. Zagościniec, poprzez projektowany wylot.
2.wygaszenia decyzji Starosty Wołomińskiego nr 219/12, z dnia 07 marca 2013 r., znak: WOŚ.6341.15.2012 – pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego (wylotu kanalizacyjnego), przebudowę urządzenia wodnego (wykonanie rurociągu z obustronnym drenażem) oraz szczególne korzystanie z wód , tj.: odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi z terenu działki nr ew. 15 /1 obr. Zagościniec.


Wytworzył lub odpowiada za treść:wicestarosta Konrad Rytel, data: 04.06.2013 r.
Wprowadził:Michał Kawka, data: 11.06.2013 r., godz. 15.46
Ostatnia aktualizacja:Michał Kawka, data: 11.06.2013 r., godz. 15.46
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
11.06.2013 r., godz. 15.46Michał KawkaDodanie strony

Strona oglądana: 1190 razy.