Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie w sprawie przeniesienia praw i obowiązków wynikających z decyzji Starosty Wołomińskiego: 1.nr 117/13, z dnia 27 marca 2013 r. – pozwolenie wodnoprawne dla Gminy Klembów, na przebudowę urządzenia wodnego (rowu drogowego), wykonie w

Zawiadomienie o wszczęciu postepowania

Na podstawie art. 134 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.), art. 9, 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),


zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, na wniosek z dnia 22 maja 2013 r., Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Rejonu Drogowego Wołomin - Nowy Dwór Mazowiecki, zostało wszczęte postępowanie w sprawie przeniesienia praw
i obowiązków wynikających z decyzji Starosty Wołomińskiego:
1.nr 117/13, z dnia 27 marca 2013 r. – pozwolenie wodnoprawne dla Gminy Klembów, na przebudowę urządzenia wodnego (rowu drogowego), wykonie wylotów
i odprowadzanie wód opadowych z drogi wojewódzkiej nr 636,
2.nr 119/3, z dnia 28 marca 2013 r. – pozwolenie wodnoprawne dla Gminy Klembów, na przebudowę rowu drogowego, tj.: wykonanie rurociągu i drenażu, przy drodze wojewódzkiej nr 636.


Wytworzył lub odpowiada za treść:wicestarosta Konrad Rytel, data: 05.06.2013 r.
Wprowadził:Michał Kawka, data: 11.06.2013 r., godz. 15.42
Ostatnia aktualizacja:Michał Kawka, data: 11.06.2013 r., godz. 15.42
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
11.06.2013 r., godz. 15.42Michał KawkaDodanie strony

Strona oglądana: 1240 razy.