Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej Nr 4334W (ul. Gen. Fr. Żymirskiego) w miejscowości Klembów
Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę


Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dn. 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.),

informuję


że w dniu 27.05.2013r. została wydana decyzja Nr 7pz/2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej Nr 4334W (ul. Gen. Fr. Żymirskiego) w miejscowości Klembów, na odcinku od początku wsi Klembów (km 0+000) do skrzyżowania z ul. Strażacką (km 1+685,58) wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz przebudową istniejących urządzeń energetycznych.Inwestor: Zarząd Powiatu Wołomińskiego


Z treścią powyższej decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3
(Barbara Koszelak, parter, pokój nr 5 w godzinach przyjęć interesantów tj. pn. 9-17, wt. 12-16, śr. 8-16, czw. 12-16, pt. 8-16).


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 03.06.2013 r., godz. 11.12
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 26.06.2013 r., godz. 14.23
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
26.06.2013 r., godz. 14.23NieznanyEdycja strony
03.06.2013 r., godz. 11.12NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 1753 razy.