Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na przejście kablem energetycznym pod dnem rzeki Osownica w km 18+800 – na działce nr ew. 560 obr. Ruda Czernik, gm. Strachówka

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.), oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),
zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie, na wniosek z dnia 17.05.2013 r. Pani Marioli Rucińskiej, prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Projektowanie Sieci i Instalacji Elektrycznych Mariola Rucińska, ul. Sędomierska 4/15, 05-300 Mińsk Mazowiecki, działającej w imieniu PGE Dystrybucja spółka akcyjna, zostało wszczęte postępowanie
w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przejście kablem energetycznym pod dnem rzeki Osownica w km 18+800 – na działce nr ew. 560 obr. Ruda Czernik,
gm. Strachówka.
Uwagi i wnioski przed rozstrzygnięciem w przedmiotowej sprawie można składać w kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie, przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Konrad Rytel - wicestarosta, data: 27.05.2013 r.
Wprowadził:Marian Bądzyński, data: 31.05.2013 r., godz. 08.33
Ostatnia aktualizacja:Marian Bądzyński, data: 31.05.2013 r., godz. 08.33
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
31.05.2013 r., godz. 08.33Marian BądzyńskiDodanie strony

Strona oglądana: 1222 razy.