Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wykonanie wylotu kanalizacyjnego do rowu B-3/1 oraz na odprowadzanie oczyszczonych ścieków, pochodzących z przydomowej oczyszczalni ścieków sanitarnych na działce nr ew. 313/6 obr. Duczki 02, gm. Woł

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),
zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie na wniosek z dnia 10.05.2013 r. Pana Pawła Piotrkowicz, ul. Słowackiego 13a, 05-230 Kobyłka, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. wylotu kanalizacyjnego do rowu melioracyjnego B-3/1 oraz na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania oczyszczonych ścieków, pochodzących z przydomowej oczyszczalni ścieków sanitarnych z budynku mieszkalnego, na działce nr ew. 313/6 obr. Duczki 02, gm. Wołomin, ww. projektowanym wylotem kanalizacyjnym do rowu melioracyjnego B-3/1.
Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski, w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie,
ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin (pok. nr 8), w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Konrad Rytel - wicestarosta, data: 24.05.2013 r.
Wprowadził:Marian Bądzyński, data: 31.05.2013 r., godz. 08.29
Ostatnia aktualizacja:Marian Bądzyński, data: 31.05.2013 r., godz. 08.29
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
31.05.2013 r., godz. 08.29Marian BądzyńskiDodanie strony

Strona oglądana: 1281 razy.