Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wycięcie trzcin z wód i fragmentu brzegu akwenu wodnego Glinianek, dz. nr ew. 1 obr. 5-10-04 w Zielonce, na długości 44 m, wzdłuż istniejącej linii brzegowej.

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),
zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie na wniosek z dnia 09.05.2013 r. Burmistrza Miasta Zielonka zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na wycięciu roślin (trzcin) z wód i fragmentu brzegu akwenu wodnego Glinianek, stanowiącego dz. nr ew. 1 obr. 5-10-04 w Zielonce, w związku z planowanym poszerzeniem istniejącego miejsca wykorzystywanego do kąpieli na długości 44 m, wzdłuż istniejącej linii brzegowej.

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski, w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie,
ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin (pok. nr 8), w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Konrad Rytel - wicestarosta, data: 20.05.2013 r.
Wprowadził:Marian Bądzyński, data: 31.05.2013 r., godz. 07.51
Ostatnia aktualizacja:Marian Bądzyński, data: 31.05.2013 r., godz. 07.51
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
31.05.2013 r., godz. 07.51Marian BądzyńskiDodanie strony

Strona oglądana: 1184 razy.