Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wykonanie studni wierconej o głębokości 27,0 m, studni chłonnej o średnicy 2500 mm, na terenie działki nr ew. 2/4 obr. 1-12-10 obr. Ursynów, m. Warszawa oraz na odprowadzanie do ziemi wód opadowych

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.), oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),
zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, w związku z Postanowieniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie nr 905/P/NN/13, z dnia 14 maja 2013 r., wyznaczającego Starostę Wołomińskiego do rozpatrzenia wniosku Pana Leszka Kacprzak, reprezentującego Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
1. wykonanie urządzeń wodnych tj.:
a. studni wierconej o głębokości 27,0 m, usytuowanej na działce nr ew. 2/4 obr. 1-12-10 w dzielnicy Ursynów, m. Warszawa,
b. studni chłonnej o średnicy 2500 mm, na terenie ww. działki nr ew. 2/4 obr. 1-12-10,
2. szczególne korzystanie z wód, tj.: odprowadzanie do ziemi, poprzez ww. studnię chłonną, nadmiaru wód opadowych i roztopowych pochodzących z dachu projektowanych budynków Centrum Edukacji Leśnej w Warszawie, przy ul. Rydzowej.
Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Konrad Rytel - wicestarosta, data: 24.05.2013 r.
Wprowadził:Marian Bądzyński, data: 31.05.2013 r., godz. 07.46
Ostatnia aktualizacja:Marian Bądzyński, data: 31.05.2013 r., godz. 07.46
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
31.05.2013 r., godz. 07.46Marian BądzyńskiDodanie strony

Strona oglądana: 1196 razy.