Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: 1.wykonanie urządzeń wodnych, tj.: a.stawu ozdobnego, retencyjnego o wymiarach 36,0 m x 10,0 m i głębokości 2,3 m, b.wylotów kanalizacji deszczowej (szt. 3) o średnicy 500 mm, do projekt

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego


Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001. Prawo wodne
(Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.), oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, na wniosek zakładu INTER EUROPOL S.A. „Piekarnia Szwajcarska” Sp. z o.o. S.K.A., ul. Słoneczna 22, 05-270 Marki, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
1.wykonanie urządzeń wodnych, tj.:
a.stawu ozdobnego, retencyjnego o wymiarach 36,0 m x 10,0 m i głębokości 2,3 m,
b.wylotów kanalizacji deszczowej (szt. 3) o średnicy 500 mm, do projektowanego ww. stawu,
na terenie działki nr ew. 571/2 obr. Małopole, gm. Dąbrówka,
2.szczególne korzystanie z wód, tj.: odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi (projektowanego stawu), z terenu ww. działki, w łącznej ilości 223/4 l/s oraz przelewem awaryjnym poprzez istniejący wylot o średnicy 600 mm zabudowanego rowu melioracyjnego M-2/6, usytuowany na działce 568 obr. Małopole, w ilości nie przekraczającej odpływu naturalnego ze zlewni naturalnej, tj.: 52,3 l/s.


Wytworzył lub odpowiada za treść:wicestarosta Konrad Rytel, data: 16.05.2013 r.
Wprowadził:Michał Kawka, data: 17.05.2013 r., godz. 15.21
Ostatnia aktualizacja:Michał Kawka, data: 17.05.2013 r., godz. 15.21
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
17.05.2013 r., godz. 15.21Michał KawkaDodanie strony

Strona oglądana: 1114 razy.