Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Powiat Wołomiński zwraca się z prośbą o złożenie oferty na bieżącą dostawę wody do Starostwa Powiatowego w Wołominie.

Termin składania ofert: 20.05.2013 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE

„Dostawa wody niegazowanej pakowanej w butelki PET 1,5 litra dla pracowników fizycznych Wydziału Dróg Powiatowych oraz kierowców Wydziału Organizacji i Kadr, Pracowników Wydziału Budownictwa w filii w Radzyminie oraz pracowników Wydziału Komunikacji filii w Tłuszczu w łącznej ilości 3 000 butelek.”


Powiat Wołomiński zwraca się z prośbą o złożenie oferty na bieżącą dostawę wody do Starostwa Powiatowego w Wołominie.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem postępowania jest dostawa wody niegazowanej oraz gazowanej pakowanej w butelki PET 1,5 litra w łącznej ilości 3 000 butelek do Starostwa Powiatowego
w Wołominie.
Dostawa odbywać się będzie sukcesywnie, w okresie od momentu podpisania zlecenia do końca września 2013 lub do wykorzystania łącznej ilości 3000 butelek, według potrzeb zgłoszonych przez Zamawiającego do jego siedziby przy ul. Kobyłkowska 1a, 05-200 Wołomin w godzinach funkcjonowania Wydziału Inwestycji i Drogownictwa tj. pon.-pt. 700 - 1500 .
Dostawca zobowiązuje się do dostaw przedmiotu zamówienia po każdorazowym zgłoszeniu przez Zamawiającego takiej potrzeby w ilości w jakiej zgłosi Zamawiający.
Dostawca każdorazowo po dostawie wystawi dla Zamawiającego fakturę, opiewającą na kwotę i ilość, na jaką został dostarczony przedmiot zamówienia.
Płatność za wykonane usługi dokonywana będzie na rachunek bankowy Wykonawcy w ciągu 30 dni kalendarzowych, licząc od dnia dostarczenia właściwej faktury do siedziby Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania ilościowo oraz kwotowo oferty zawartej w zapytaniu ofertowym.
Prosimy o uwzględnienie w cenie kosztu transportu do Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Kobyłkowska 1a, 05-200 Wołomin.
Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy na podstawie przedstawionej najniższej cenowo oferty do niniejszego zapytania ofertowego.
Po wyborze Wykonawcy zostanie przygotowane zlecenie, według którego będą wystawiane faktury za dostawę wody. 
Osoba do kontaktu: Urszula Hetmańska, tel. (22) 787-43-03 w.100,

Oferty można składać na piśmie w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, pokój nr 4 lub pocztą elektroniczną na adres e-mail kancelaria@powiat-wolominski.pl
Do oferty należy dołączyć kopię, poświadczoną za zgodność z oryginałem, wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej, podpisany Opis Przedmiotu Zamówienia oraz oświadczenia stanowiące załącznik 1 i 2.


Termin składania ofert: 20.05.2013 r.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 14.05.2013 r., godz. 13.39
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 14.05.2013 r., godz. 13.39
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
14.05.2013 r., godz. 13.39NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 3833 razy.