Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnegoo na dprowadzanie wód opadowych i roztopowych z drogi gminnej, stanowiącej dz. nr ew. 264 obr. Sitki, do ziemi poprzez rów komunalny w miejscowości Sitki, gm. Klembów.

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),
zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie na wniosek z dnia 15.04.2013 r. Wójta Gminy Klembów, ul. gen. F. Żymirskiego, 05-205 Klembów, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonej drogi gminnej, stanowiącej dz. nr ew. 264 obr. Sitki, do ziemi poprzez rów komunalny w hm 0+454,80, w miejscowości Sitki, gm. Klembów.

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski, w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie,
ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin (pok. nr 8), w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Konrad Rytel - wicestarosta, data: 24.04.2013 r.
Wprowadził:Marian Bądzyński, data: 26.04.2013 r., godz. 08.22
Ostatnia aktualizacja:Marian Bądzyński, data: 26.04.2013 r., godz. 08.22
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
26.04.2013 r., godz. 08.22Marian BądzyńskiDodanie strony

Strona oglądana: 1195 razy.