Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: 1.wykonanie urządzeń wodnych na terenie działek nr ew. 189/1 i 189/2 obr. 4-09-14 w Warszawie, tj.: a.studni rozsączalnych-chłonnych (szt. 6), b.jednego pola rozsączalnego, wykonanego z

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego


Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.), oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),


zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, na wniosek Pana Jerzego Kobylińskiego działającego w imieniu Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnicy Targówek, przekazany Staroście Wołomińskiemu przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki w Warszawie, ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa (postanowienie nr 602/P/NN/13, z dnia 25 marca 2013 r.), zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
1.wykonanie urządzeń wodnych na terenie działek nr ew. 189/1 i 189/2 obr. 4-09-14
w Warszawie, tj.:
a.studni rozsączalnych-chłonnych (szt. 6),
b.jednego pola rozsączalnego, wykonanego ze skrzynek rozsączalnych typu AZURA,
2.szczególne korzystanie z wód, tj.: odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi, z części dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 84, przy ul. Radzymińskiej 227
w Warszawie, poprzez ww. urządzenia wodne.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Członek Zarządu Marek Szafrański, data: 12.04.2013 r.
Wprowadził:Michał Kawka, data: 17.04.2013 r., godz. 11.33
Ostatnia aktualizacja:Michał Kawka, data: 17.04.2013 r., godz. 11.33
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
17.04.2013 r., godz. 11.33Michał KawkaDodanie strony

Strona oglądana: 1249 razy.