Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego


Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 ze zm.), oraz zgodnie
z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, w Wołominie, na wniosek z dnia 22 marca 2013 r., Pani Marty Mazurek i Pana Artura Mazurek działających jako spółka cywilna A.M.M. S.C. Artur i Marta Mazurek, ul. Moniuszki 24 A, 05-230 Kobyłka, zostało wszczęteZawiadomienie

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego


Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001. Prawo wodne (Dz. U.
z 2012 r. poz. 145 ze zm.), oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, w Wołominie,
na wniosek z dnia 22 marca 2013 r., Pani Marty Mazurek i Pana Artura Mazurek działających jako spółka cywilna A.M.M. S.C. Artur i Marta Mazurek, ul. Moniuszki 24 A, 05-230 Kobyłka, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj.:
1.wykonanie urządzenia wodnego, tj.: wylotu kanalizacji deszczowej o średnicy 300 mm, do rowu komunalnego A-1, usytuowanego na terenie działki nr ew. 78 obr. 24
w Kobyłce,
2.odprowadzanie wód opadowych, roztopowych i drenażowych, z terenu projektowanego osiedla domów jednorodzinnych – działki nr ew. 16/3, 16/4, 16/5, 16/6, 16/7, 16/8, 16/10 i 16/11 obr. 24 w Kobyłce, projektowanym wylotem do rowu komunalnego A-1.


Wytworzył lub odpowiada za treść:wicestarosta Konrad Rytel, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Michał Kawka, data: 17.04.2013 r., godz. 11.26
Ostatnia aktualizacja:Michał Kawka, data: 17.04.2013 r., godz. 11.26
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
17.04.2013 r., godz. 11.26Michał KawkaDodanie strony

Strona oglądana: 1255 razy.