Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na modernizację rowów komunalnych A-1 i A-2 w Kobyłce,

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.),
zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, na wniosek z dnia 05.04.2013 r. Burmistrza Miasta Kobyłka, ul. Wołomińska 1, 05-230 Kobyłka, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na modernizację rowów komunalnych A-1 i A-2 w Kobyłce, na odcinkach:
1. pomiędzy rowem komunalnym „A” i ul. Załuskiego,
2. pomiędzy rowem komunalnym „A- 1” i ul. Brzozową,
polegającą na ukształtowaniu niwelety dna i skarp rowów wraz z umocnieniem oraz przebudowę istniejących przepustów o średnicy 600 mm.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Marek Szafrański - członek zarządu, data: 11.04.2013 r.
Wprowadził:Marian Bądzyński, data: 16.04.2013 r., godz. 12.21
Ostatnia aktualizacja:Marian Bądzyński, data: 16.04.2013 r., godz. 12.21
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
16.04.2013 r., godz. 12.21Marian BądzyńskiDodanie strony

Strona oglądana: 1186 razy.