Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z fragmentów zlewni ul. Wołomińskiej w Radzyminie: zlewni „C” i zlewni „D” do rzeki Beniaminówki w km 15+526 (wg Geomelio)

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),
zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie na wniosek z dnia 25.03.2013 r. Pani Grażyny Urban, działającej z upoważnienia Burmistrza Radzymina, Pl. T. Kościuszki 2, 05-250 Radzymin, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z dwóch fragmentów zlewni ul. Wołomińskiej w Radzyminie:
 zlewni „C” usytuowanej od rzeki Beniaminówki do miejsca przy dz. nr ew. 131/5 obr. 05-06,
 zlewni „D” usytuowanej od rzeki Beniaminówki do miejsca przy dz. nr ew. 6/15 obr. 05-06,
do rzeki Beniaminówki w km 15+526 (wg Geomelio), w związku z projektowaną przebudową rowu przydrożnego usytuowanego w pasie drogowym ul. Wołomińskiej
w Radzyminie, na działkach nr ew. 71 obr. 05-05, 104 obr. 05-06.
Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski, w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie,
ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin (pok. nr 8), w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Marek Szafrański - członek zarządu, data: 08.04.2013 r.
Wprowadził:Marian Bądzyński, data: 12.04.2013 r., godz. 14.56
Ostatnia aktualizacja:Marian Bądzyński, data: 12.04.2013 r., godz. 14.56
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
12.04.2013 r., godz. 14.56Marian BądzyńskiDodanie strony

Strona oglądana: 1312 razy.