Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomieniena przebudowę rowu przydrożnego w pasie drogowym ul. Wołomińskiej w Radzyminie, poprzez wykonanie w jego miejsce rurociągu drenażowego o średnicy 300 mm

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),
zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie na wniosek z dnia 25.03.2013 r. Pani Grażyny Urban, działającej z upoważnienia Burmistrza Radzymina, Pl. T. Kościuszki 2, 05-250 Radzymin, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego tj. rowu przydrożnego usytuowanego w pasie drogowym ul. Wołomińskiej w Radzyminie, na działkach nr ew. 71 obr. 05-05, 104 obr. 05-06, poprzez wykonanie w jego miejsce rurociągu drenażowego o średnicy 300 mm, na odcinku ww. rowu, od miejsca przy dz. nr ew. 52/1 obr. 05-05 do miejsca przy dz. nr ew. 66/4 obr. 05-05 w pobliżu wiaduktu drogowego w ul. Wołomińskiej.
Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski, w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie,
ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin (pok. nr 8), w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Marek Szafrański - członek zarządu, data: 08.04.2013 r.
Wprowadził:Marian Bądzyński, data: 12.04.2013 r., godz. 14.44
Ostatnia aktualizacja:Marian Bądzyński, data: 12.04.2013 r., godz. 14.44
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
12.04.2013 r., godz. 14.44Marian BądzyńskiDodanie strony

Strona oglądana: 1210 razy.