Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr VI – 42/07

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu dla pracowników zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Wołomiński
Uchwała Nr VI – 42/07
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 27 marca 2007 r.

w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu dla pracowników zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Wołomiński.

Na podstawie § 2 pkt 2 i § 3 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146, poz. 1222 z późn. zm.), w porozumieniu z dyrektorami szkół i poradni, Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Zatwierdza się wartość jednego punktu w złotych, stanowiącego podstawę naliczenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach niepedagogicznych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Wołomiński, w wysokości 5zł, (słownie: pięć złotych).


§ 2

Ustala się najniższe wynagrodzenie zasadnicze w I kategorii zaszeregowania dla pracowników o których mowa w § 1 w wysokości 600zł, (słownie: sześćset złotych).


§ 3

Uchwała ma zastosowanie do pracowników zatrudnionych na stanowiskach niepedagogicznych w:
1. Zespole Szkół Specjalnych w Wołominie, ul. Miła 22,
2. Zespole Szkół Specjalnych w Markach, ul. Kasztanowa 21,
3. Zespole Szkół Specjalnych w Ostrówku, ul. Piotra Skargi 5,
4. Zespole Szkół w Wołominie, ul. Legionów 85,
5. Zespole Szkół w Zielonce, ul. Inżynierska 1,
6. Zespole Szkół w Tłuszczu, ul. Radzymińska 2,
7. Zespole Szkół Ekonomicznych w Wołominie, Al. Armii Krajowej 38,
8. Zespół Szkół Terenów Zieleni, al. Jana Pawła II 18,
9. Liceum Ogólnokształcącym w Radzyminie, ul. Konstytucji 3 Maja 26,
10. Liceum Ogólnokształcącym w Urlach, ul. Żwirki i Wigury 4,
11. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołominie, ul. Legionów 78,
12. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tłuszczu, ul. Kościelna 1,
13. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zielonce, ul. Literacka 20.


§ 4

Traci moc Uchwała Nr XXX-211/2001 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 13.11.2001r. w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w złotych dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach niepedagogicznych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Wołomiński.


§ 5

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorom placówek oświatowych, o których mowa w § 3 uchwały.


§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 05.04.2013 r., godz. 09.40
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 05.04.2013 r., godz. 09.40
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
05.04.2013 r., godz. 09.40Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 2497 razy.