Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na przebudowę i częściową likwidację sieci drenarskiej na działce nr ew. 60/4 obr. 05-03 przy ul. Korczaka w Radzyminie.

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),
zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie na wniosek z dnia 14.03.2013 r. Pana Szymona Forst, działającego z pełnomocnictwa Pana Janusza Pasternak, prowadzącego działalność pod nazwą „Eurosan” Janusz Pasternak, ul. Krótka8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę i częściową likwidację urządzenia wodnego tj. sieci drenarskiej na działce nr ew. 60/4 obr. 05-03 przy ul. Korczaka w Radzyminie.
Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski, w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie,
ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin (pok. nr 8), w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Konrad Rytel - wicestarosta, data: 19.03.2013 r.
Wprowadził:Marian Bądzyński, data: 22.03.2013 r., godz. 13.59
Ostatnia aktualizacja:Marian Bądzyński, data: 22.03.2013 r., godz. 13.59
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
22.03.2013 r., godz. 13.59Marian BądzyńskiDodanie strony

Strona oglądana: 1135 razy.