Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z ulic Batorego, Paderewskiego, Daszyńskiego, Żeromskiego i Traugutta, wprowadzanie do Kanału Sierakowskiego, na działce nr ew. 111/1 obr. 04-02 stanowiącej

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),
zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, na wniosek z dnia 05.03.2013 r. Burmistrza Radzymina, pl. T. Kościuszki 2, 05-250 Radzymin, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z nawierzchni planowanych do przebudowy ulic Batorego, Paderewskiego, Daszyńskiego, Żeromskiego i Traugutta, wprowadzanie istniejącym wylotem kanalizacyjnym do zbiornika wodnego, będącego fragmentem Kanału Sierakowskiego, na działce nr ew. 111/1 obr. 04-02 stanowiącej własność Gminy Radzymin.
Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski, w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie,
ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin (pok. nr 8), w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Konrad Rytel - wicestarosta, data: 15.03.2013 r.
Wprowadził:Marian Bądzyński, data: 22.03.2013 r., godz. 13.51
Ostatnia aktualizacja:Marian Bądzyński, data: 22.03.2013 r., godz. 13.51
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
22.03.2013 r., godz. 13.51Marian BądzyńskiDodanie strony

Strona oglądana: 1261 razy.