Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: 1.likwidację urządzenia wodnego tj.: wylotu kanalizacyjnego o średnicy 600 mm, usytuowanego na działkach nr ew. 289 i 290 obr. 5-60-02 w Zielonce, 2.wykonanie urządzenia wodnego, tj.: wylotu

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego


Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.), oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),


zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie, na wniosek Miasta Sulejówek, zostało wszczęte postępowanie
w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
1.likwidację urządzenia wodnego tj.: wylotu kanalizacyjnego o średnicy 600 mm, usytuowanego na działkach nr ew. 289
i 290 obr. 5-60-02 w Zielonce,
2.wykonanie urządzenia wodnego, tj.: wylotu kanalizacyjnego o średnicy 1000 z kryzą
o średnicy 600 mm, na terenie ww. działek,
3.szczególne korzystanie z wód, tj.: odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi, a następnie do wód powierzchniowych rzeki Długiej w km 22+870 (podczas opadu nawalnego), z terenu miasta Sulejówek.


Wytworzył lub odpowiada za treść:wicestarosta Konrad Rytel, data: 14.03.2013 r.
Wprowadził:Michał Kawka, data: 15.03.2013 r., godz. 10.32
Ostatnia aktualizacja:Michał Kawka, data: 15.03.2013 r., godz. 10.32
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
15.03.2013 r., godz. 10.32Michał KawkaDodanie strony

Strona oglądana: 1279 razy.