Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj.: dwóch wylotów kanalizacyjnych, oraz szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania do ziemi (rowu) wód opadowych i roztopowych z drogi wojewódzkiej nr 63

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego


Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.), oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),


zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie, na wniosek Wójta Gminy Klembów, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj.: dwóch wylotów kanalizacyjnych, oraz szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania do ziemi (rowu) wód opadowych i roztopowych z drogi wojewódzkiej nr 636 na odcinku od km 0+938 do km 1+152,81, w miejscowości Wola Rasztowska, gm. Klembów.


Wytworzył lub odpowiada za treść:wicestarosta Konrad Rytel, data: 14.03.2013 r.
Wprowadził:Michał Kawka, data: 15.03.2013 r., godz. 10.22
Ostatnia aktualizacja:Michał Kawka, data: 15.03.2013 r., godz. 10.22
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
15.03.2013 r., godz. 10.22Michał KawkaDodanie strony

Strona oglądana: 1300 razy.