Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszęściu postępowania ws. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu w postaci wykonania przepustu Ø500 mm oraz przebudowę rowu w postaci przedłużenia przepustu Ø 800 mm oraz wykonanie czterech studni chłonnych w

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego


Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001. Prawo wodne
(Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.), oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),
zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, na wniosek INWESTOR Konin - Pracowania Projektowa, reprezentującej Wójta Gminy Jadów zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu w postaci wykonania przepustu Ø500 mm oraz przebudowę rowu w postaci przedłużenia przepustu Ø 800 mm oraz wykonanie czterech studni chłonnych w pasie drogi gminnej na działkach o numerach ew. 355, 356, 345, 418, 299 obr. Dębe, gm. Jadów.Uwagi i wnioski przed rozstrzygnięciem w przedmiotowej sprawie można składać
w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie, przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie,
w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Konrad Rytel - Wicestarosta, data: 14.03.2013 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 14.03.2013 r., godz. 15.55
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 14.03.2013 r., godz. 15.55
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
14.03.2013 r., godz. 15.55NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 1340 razy.