Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Powiat Wołomiński zwraca się z prośbą o złożenie oferty na pielęgnację, konserwację i bieżące utrzymanie zieleni na terenach przyległych do budynków Starostwa Powiatowego w Wołominie

Termin składania ofert: 18.03.2013 do godz. 17.00
„Pielęgnacja, konserwacja i bieżące utrzymanie zieleni na terenach przyległych do budynków Starostwa Powiatowego w Wołominie”
ZAPYTANIE OFERTOWE

Powiat Wołomiński zwraca się z prośbą o złożenie oferty na pielęgnację, konserwację i bieżące utrzymanie zieleni na terenach przyległych do budynków Starostwa Powiatowego w Wołominie:

1.SPOSÓB WYNONANIA USŁUGI:
Intensywność świadczenia usług Wykonawca dostosowuje do potrzeb Zamawiającego tak, aby wymienionym terenom zielonym zapewnić należytą estetykę i dobra kondycję zieleni.

2.OKREŚLENIE RODZAJU WYKONYWANYCH PRAC:
Prace powinny odpowiadać jakościowo i technicznie najnowszym standardom, powinny być wykonane rzetelnie starannie, zgodnie ze sztuką.
Wszystkie czynności wykonywane będą po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym, a każda praca podlegać będzie odbiorowi praz Zamawiającego. Protokół odbioru prac będzie stanowił załącznik do faktury. Na jego podstawie Wykonawca będzie mógł wystawić fakturę.
Wartość oferty netto i brutto powinna uwzględniać częstotliwość wykonywania poszczególnych usług zawartych w zapytaniu ofertowym.

3. CENA WYKONANIA USŁUGI:
Cena wykonania usługi musi uwzględniać wszystkie koszty: dojazdu, dostawy, materiały itp.

Wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia prac zapewnia Wykonawca.

Oferty można składać na piśmie w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, pok. nr. 4 lub pocztą elektroniczną na adres kancelaria@powiat-wolominski.pl

Do oferty prosimy dołączyć kopię, poświadczoną za zgodność z oryginałem, wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej.

Umowa zostanie zawarta na czas określony do dnia 31.12.2013 r.
Termin składania ofert: 18.03.2013 do godz. 17.00


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 12.03.2013 r., godz. 11.31
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 12.03.2013 r., godz. 11.33
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
12.03.2013 r., godz. 11.33NieznanyEdycja strony
12.03.2013 r., godz. 11.31NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 3895 razy.