Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: 1.wykonanie urządzenia wodnego, tj.: zestaw komór drenażowych rozprowadzających wody opadowe i roztopowe do ziemi, na terenie działki 13/1 obr. 3-06 w Markach, 2.szczególne korzystanie z wód

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego


Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.), oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),


zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie, na wniosek Pana Piotra Traczyk działającego
w imieniu Pani Ewy Szczepaniak, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
1.wykonanie urządzenia wodnego, tj.: zestaw komór drenażowych rozprowadzających wody opadowe i roztopowe do ziemi, na terenie działki 13/1 obr. 3-06 w Markach,
2.szczególne korzystanie z wód, tj.: odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi poprzez ww. zestaw komór drenażowych , z terenu działki nr ew. 13/1 obr. 3-06, przy ul. Okólnej, w miejscowości Marki.


Wytworzył lub odpowiada za treść:wicestarosta Konrad Rytel, data: 25.02.2013 r.
Wprowadził:Michał Kawka, data: 27.02.2013 r., godz. 13.20
Ostatnia aktualizacja:Michał Kawka, data: 27.02.2013 r., godz. 13.20
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
27.02.2013 r., godz. 13.20Michał KawkaDodanie strony

Strona oglądana: 1197 razy.