Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: 1.wykonanie urządzeń wodnych, tj.: a.wylotu kanalizacyjnego o średnicy 110 mm z klapą zwrotną, do rzeki Beniaminówki w km 15+300, b.wylotu kanalizacyjnego o średnicy 250 do istniejącego r

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego


Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001. Prawo wodne
(Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.), oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),


zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie, na wniosek Pani Grażyny Polkowskiej, ul. Zielona 6, 05-250 Radzymin, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
1.wykonanie urządzeń wodnych, tj.:
a.wylotu kanalizacyjnego o średnicy 110 mm z klapą zwrotną, do rzeki Beniaminówki w km 15+300,
b.wylotu kanalizacyjnego o średnicy 250 do istniejącego rowu retencyjnego na terenie działki stanowiącej własność Wnioskodawcy,
2.szczególne korzystanie z wód, tj.: odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rzeki Beniaminówki w km 15+300, z terenu działek nr ew. 57/6 i 54/7 obr. 05-05, przy ul. Wołomińskiej w Radzyminie, poprzez projektowane ww. wyloty.

Uwagi i wnioski przed rozstrzygnięciem w przedmiotowej sprawie można składać
w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie, przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie,
w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:wicestarosta Konrad Rytel, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Michał Kawka, data: 27.02.2013 r., godz. 13.17
Ostatnia aktualizacja:Michał Kawka, data: 27.02.2013 r., godz. 13.17
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
27.02.2013 r., godz. 13.17Michał KawkaDodanie strony

Strona oglądana: 1246 razy.