Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA W SPRAWIE OGRANICZENIA SPOSOBU KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI

Starosta Wołomiński informuje o zamiarze wszczęcia, w trybie przepisów art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, położonej we wsi Jasienica, gmina Tłuszcz, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka o nr ewidencyjnym 920/6.

Na podstawie art. 124a ustawy o gospodarce nieruchomościami, na wniosek złożony w dniu 05.06.2012 r., przez pełnomocnika MSG Sp. z o.o., przeprowadzone zostanie postępowanie, w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, położonej we wsi Jasienica, gmina Tłuszcz, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka o nr ewidencyjnym 920/6, w celu realizacji inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia.
Zgodnie z dokumentacją zgromadzoną w sprawie ww. nieruchomość ma nieuregulowany stan prawny.
Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości, winny zgłaszać się wraz z tytułem własności do przedmiotowej nieruchomości, w terminie 2 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia, do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Wołominie, 05-200 Wołomin, ul. Powstańców 8/10, wejście B, pok. 13 lub kontaktować się telefonicznie, pod nr tel. (22) 787 30 10, wew. 103.
Po upływie 2 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia, zostanie wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Rutkowska, data: 27.02.2013 r., godz. 11.39
Ostatnia aktualizacja:Emilia Płachetko, data: 01.03.2013 r., godz. 14.31
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
01.03.2013 r., godz. 14.31Emilia PłachetkoZmiana przynależności strony
27.02.2013 r., godz. 11.39Katarzyna RutkowskaDodanie strony

Strona oglądana: 1379 razy.