Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE WYWŁASZCZENIA NIERUCHOMOŚCI

Starosta Wołomiński informuje o zamiarze wszczęcia, w trybie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), postępowania w sprawie wywłaszczenia nieruchomości, położonej w Kobyłce, w obrębie 26, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki o nr ewidencyjnych 502/1 i 503.

Na podstawie art. 115 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, na wniosek złożony w dniu 31.01.2007 r., przez Burmistrza Miasta Kobyłka, przeprowadzone zostanie postępowanie w sprawie wywłaszczenia nieruchomości położonej Kobyłce, w obrębie 26, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki o nr ewidencyjnych 502/1 i 503, w związku z realizacją inwestycji celu publicznego polegającej na budowie drogi.
Zgodnie z dokumentacją zgromadzoną w sprawie ww. nieruchomość ma nieuregulowany stan prawny.

Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości, winny zgłaszać się wraz z tytułem własności do przedmiotowej nieruchomości, w terminie 2 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia, do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Wołominie, 05-200 Wołomin, ul. Powstańców 8/10, wejście B, pok. 13 lub kontaktować się telefonicznie, pod nr tel. (22) 787 30 10, wew. 103.
Po upływie 2 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia, zostanie wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Rutkowska, data: 25.02.2013 r., godz. 15.54
Ostatnia aktualizacja:Emilia Płachetko, data: 01.03.2013 r., godz. 14.30
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
01.03.2013 r., godz. 14.30Emilia PłachetkoZmiana przynależności strony
25.02.2013 r., godz. 15.54Katarzyna RutkowskaEdycja strony
25.02.2013 r., godz. 15.54Katarzyna RutkowskaDodanie strony

Strona oglądana: 1504 razy.