Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w ilości Qmax = 1206,0 m3/dobę i Qmax = 88,5 m3/h, ze studni o głębokości 47 m, zlokalizowanej na działce nr ew. 376 obr. Nowy Jadów gm. Jadów oraz

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego


Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U.
z 2012 r., poz. 145) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.),

zawiadamiam,

że w Starostwie Powiatowym w Wołominie, na wniosek z dnia 04.02.2013 r. Wójta Gminy Jadów, Ul. Jana Pawła II 17, 05-280 Jadów, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w ilości Qmax = 1206,0 m3/dobę i Qmax = 88,5 m3/h, ze studni
o głębokości 47 m, zlokalizowanej na działce nr ew. 376 obr. Nowy Jadów gm. Jadów oraz odprowadzenie wód popłucznych z pomocą istniejącego na dz. ew. nr 318/2 obr. Nowy Jadów Letnisko gm. Jadów wylotu kanalizacyjnego do rowu melioracyjnego A.

Uwagi i wnioski przed rozstrzygnięciem w przedmiotowej sprawie można
składać w kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie, przy ul. Prądzyńskiego 3
w Wołominie, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Konrad Rytel - Wicestarosta, data: 21.02.2013 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 21.02.2013 r., godz. 15.34
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 21.02.2013 r., godz. 15.34
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
21.02.2013 r., godz. 15.34NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 1207 razy.