Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na szczególne korzystanie z wód, tj. wprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środo

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 145 ze zm.) oraz art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)
zawiadamiam,
że 12.02.2013r. na wniosek AGRO-PARTNER G. i R. Radomscy, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie
z wód, tj. wprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego.
Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski,
w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin (pok. nr 8), w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Konrad Rytel - wicestarostwa, data: 19.02.2013 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 19.02.2013 r., godz. 15.16
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 19.02.2013 r., godz. 15.17
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
19.02.2013 r., godz. 15.17NieznanyEdycja strony
19.02.2013 r., godz. 15.16NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 1272 razy.