Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie kładek pieszo-rowerowych przez wody powierzchniowe, tj.: Kanał Bródnowski: 1.w km 5+708, na przedłużeniu ul. Drewnowskiego w kierunku ul. Rajmunda, 2.w km 6+262, na przedłużeniu u

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego


Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001. Prawo wodne
(Dz. U. z 2012 r., poz. 145), oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),


zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, na wniosek Pana Tomasza Kordjak działającego w imieniu Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnicy Targówek, przekazany Staroście Wołomińskiemu przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki w Warszawie, ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa (postanowienie nr 11/P/NN/13, z dnia 7 stycznia 2013 r.), zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie kładek pieszo-rowerowych przez wody powierzchniowe, tj.: Kanał Bródnowski:
1.w km 5+708, na przedłużeniu ul. Drewnowskiego w kierunku ul. Rajmunda,
2.w km 6+262, na przedłużeniu ul. Wojskowej,
3.w km 6+713, na przedłużeniu ul. Porannej,
4.w km 6+884, na połączeniu ulic Drapińskiej – Błędowskiej,
na terenie Dzielnicy Targówek.


Wytworzył lub odpowiada za treść:wucestarosta Konrad Rytel, data: 11.02.2012 r.
Wprowadził:Michał Kawka, data: 15.02.2013 r., godz. 10.32
Ostatnia aktualizacja:Michał Kawka, data: 15.02.2013 r., godz. 10.32
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
15.02.2013 r., godz. 10.32Michał KawkaDodanie strony

Strona oglądana: 1110 razy.