Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.),
zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie, na wniosek z dnia 17.12.2012 r. Pana Zenona Chęć, Zastępcy Dyrektora ds. Zarządu Zlewni NArwi w Dębem RZGW w Warszawie, działającego z upoważnienia Dyrektora Regionalnego ZArządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na realizację przedsięwzięcia pod nazwą "Ubezpieczenie brzegu rz. Liwiec km 22,6 m. Starowola".
Uwagi i wnioski przed rozstrzygnięciem w przedmiotowej sprawie można składać w kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie, przy ul. Prądzyńskiego 3, w Wołominie, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Konrad Rytel - wicestarosta, data: 16.01.2013 r.
Wprowadził:Marian Bądzyński, data: 15.02.2013 r., godz. 10.30
Ostatnia aktualizacja:Marian Bądzyński, data: 15.02.2013 r., godz. 10.30
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
15.02.2013 r., godz. 10.30Marian BądzyńskiDodanie strony

Strona oglądana: 1183 razy.