Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych oraz gruntowych z ul. Łokietka i Mieszka I i na wykonanie wylotu do rowu komunalnego A1 w Kobyłce.

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.),
zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, na wniosek z dnia 25.01.2013 r. Pana Adama Kluj, działającego z pełnomocnictwa Burmistrza Miasta Kobyłka, ul. Wołomińska 1, 05-230 Kobyłka, zostało wszczęte postępowanie
w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na
odprowadzanie wód opadowych i roztopowych oraz gruntowych z ul. Łokietka i Mieszka I oraz na wykonanie kanalizacji deszczowo-drenażowej i wylotu do rowu komunalnego A1, stanowiącego własność Gminy Kobyłka.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Konrad Rytel - wicestarosta, data: 14.02.2012 r.
Wprowadził:Marian Bądzyński, data: 15.02.2013 r., godz. 10.06
Ostatnia aktualizacja:Marian Bądzyński, data: 15.02.2013 r., godz. 10.06
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
15.02.2013 r., godz. 10.06Marian BądzyńskiDodanie strony

Strona oglądana: 1320 razy.