Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na przejście gazociągu przez rzekę Cienką w km 900, w pasie drogi powiatowej nr 4334W w Klembowie

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.),
zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie, na wniosek z dnia 06.12.2012 r. Mazowieckiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 179, 02-222 Warszawa, uzupełniony w dniu 06.02.2013 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przejście gazociągu o średnicy 80 mm w rurze osłonowej o średnicy 150 mm, przez rzekę Cienką w km 900, podwieszonego do mostu w pasie drogi powiatowej nr 4334W, usytuowanego na działce nr ew. 379 obr. Klembów
Uwagi i wnioski przed rozstrzygnięciem w przedmiotowej sprawie można składać w kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie, przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Konrad Rytel - wicestarosta, data: 12.02.2013 r.
Wprowadził:Marian Bądzyński, data: 14.02.2013 r., godz. 10.36
Ostatnia aktualizacja:Marian Bądzyński, data: 14.02.2013 r., godz. 10.36
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
14.02.2013 r., godz. 10.36Marian BądzyńskiDodanie strony

Strona oglądana: 1225 razy.