Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego budowy chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej Nr 4329W Stryjki - Kury o długości około 1.8 km

Termin składania ofert: 08.02.2013 r. godzina 10.00
SPW.273.26. 2013

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie oferty na:

Wykonania projektu budowlano-wykonawczego budowy chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej Nr 4329W Stryjki - Kury o długości około 1.8 km

Dokumentacja projektowa zawierać musi:
• projekt budowlano-wykonawczy (obejmujący wszystkie branże w tym projekty usunięcia kolizji) budowy chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej Nr 4329W Stryjki - Kury (Gmina Tłuszcz) o długości około 1.8 km (odcinek drogi bez chodnika) wraz ze wszystkimi załącznikami, decyzjami i uzgodnieniami warunkującymi otrzymanie ZRID.
• projekt inwentaryzacji zieleni kolidujących z inwestycją,
• mapy podziałowe – 7 działek
• zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu,
• szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbiory robót drogowych,
• przedmiary robót i kosztorys inwestorski,
• wersje elektroniczną dokumentacji.

Miejsce składania ofert:
Kancelaria WID pokój nr 3, 05-200 Wołomin, ul. Kobyłkowska 1a,
Tel/Fax: (22) 776-19-40,
e-mail: zdp@powiat-wolominski.pl

Oferta może być złożona drogą elektroniczną, faksem lub w formie papierowej.

Termin składania ofert: 08.02.2013 r. godzina 10.00

Termin otwarcia ofert: 08.02.2013 r. godzina 10.15

Do oferty należy załączyć:
1. Formularz oferty,
2. Podpisane istotne postanowienia umowy(Załącznik Nr 1).


Wytworzył lub odpowiada za treść:WID, data: 06.02.2013 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 06.02.2013 r., godz. 13.14
Ostatnia aktualizacja:Emilia Płachetko, data: 20.02.2013 r., godz. 14.01
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
20.02.2013 r., godz. 14.01Emilia PłachetkoZmiana przynależności strony
06.02.2013 r., godz. 13.14NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 4584 razy.