Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego ws. na udzielenia pozwolenia wodnoprawnego odprowadzenie podczyszczonych wód opadowych i roztopowych oraz gruntowych z części terenu miasta Kobyłka w ulicach: Nadarzyn (Borysów-Ossowska), Ossowska (Nad

Wołomin, dnia ______.01.2013 r.
WOŚ.6341.9.2013Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego


Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U.
z 2012 r., poz. 145) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.),

zawiadamiam,

że w Starostwie Powiatowym w Wołominie, na wniosek z dnia 25.01.2013r., spółki AKonsult Sp. z o.o., występującej w imieniu Burmistrza Miasta Kobyłka, ul. Wołomińska 1, Kobyłka 05-230, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego odprowadzenie podczyszczonych wód opadowych i roztopowych oraz gruntowych z części terenu miasta Kobyłka w ulicach: Nadarzyn (Borysów-Ossowska), Ossowska (Nadarzyn – Orląt Lwowskich) i Kresowej dla zakładu miasta i gminy Kobyłka, ul. Wołomińska 1, 05-230 Kobyłka w ilości: Q0 – 710 m3/h, VD – 93 m3/dobę i Vr – 33 000 m3/rok.
Uwagi i wnioski przed rozstrzygnięciem w przedmiotowej sprawie można
składać w kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie, przy
ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Konrad Rytel - wicestarostwa, data: 31.01.2013 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 01.02.2013 r., godz. 09.08
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 01.02.2013 r., godz. 09.08
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
01.02.2013 r., godz. 09.08NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 1202 razy.