Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego ws. przebudowy rowu usytuwanego na działkach nr ew. 469/1 i 457/9 obr.Wólka Kozłowska, gm. Tłuszcz

WOS.6341.11.2013


Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego


Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001. Prawo wodne
(Dz. U. z 2012 r., poz. 145), oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),


zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, na wniosek p. Roberta Pękula, zam. ul. Narutowicza 15, 05-240 Tłuszcz, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę przepustu - przebudowę rowu usytuowanego na działkach nr ew. 469/1 i 457/9 obr. Wólka Kozłowska, gm. Tłuszcz w celu umożliwienie wykonania wjazdu na nieruchomość wnioskodawcy.
Uwagi i wnioski przed rozstrzygnięciem w przedmiotowej sprawie można składać
w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie, przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie,
w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.Otrzymuje:
1. Pan Robert Pękul
2. Pan Marzena Pękul
3. Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, Rejon Drogowy Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Kobyłkowska 1, 05-200 Wołomin
Do wiadomości:
4. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Zarzecze 13b. 03-194 Warszawa
5. a/a.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Konrad Rytel - wicestarostwa, data: 29.01.2013 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 29.01.2013 r., godz. 14.11
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 29.01.2013 r., godz. 14.12
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
29.01.2013 r., godz. 14.12NieznanyEdycja strony
29.01.2013 r., godz. 14.11NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 1403 razy.