Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie Starosty Wołomińskiego z dn.23.01.2013

ZAWIADOMIENIENa podstawie art. 24a ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010r. nr 193, poz. 1287)


Starosta Wołomiński


zawiadamia o wyłożeniu do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu 0008-Lipka gmina Klembów.


Projekt będzie udostępniony do wglądu wszystkim zainteresowanym w dniach od 7 marca do 26 marca 2013 roku w budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Powstańców 8/10 (wejście B) I piętro, pokój nr 17, w godz. od 900 do 1400.
Osoby zainteresowane mają prawo zapoznać się w podanym terminie z dokumentacją projektu, uzyskać niezbędne wyjaśnienia.
Zgodnie z art. 24a ust. 6 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne - każdy czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo– kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych.
Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w zawiadomieniu nie stanowi przeszkody do kontynuowania postępowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków.
Informuję o konieczności przedstawienia dokumentu potwierdzającego tożsamość.
W imieniu osób zainteresowanych mogą występować osoby posiadające pełnomocnictwa.
W przypadku współwłaścicieli, małżeńskiej wspólności ustawowej – uczestnikami postępowania są wszystkie strony.


Starosta WołomińskiSPROSTOWANIE
DO ZAWIADOMIENIA STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 23 stycznia 2013r.

o wyłożeniu do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu 0008-Lipka gmina Klembów.

Projekt będzie udostępniony do wglądu wszystkim zainteresowanym w dniach od 7 marca do 27 marca 2013 roku, a nie jak wskazano w zawiadomieniu od 7 marca do 26 marca 2013r.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 29.01.2013 r., godz. 12.06
Ostatnia aktualizacja:Emilia Płachetko, data: 01.03.2013 r., godz. 14.29
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
01.03.2013 r., godz. 14.29Emilia PłachetkoZmiana przynależności strony
18.02.2013 r., godz. 10.49Katarzyna RutkowskaEdycja strony
18.02.2013 r., godz. 10.48Katarzyna RutkowskaEdycja strony
29.01.2013 r., godz. 12.06NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 1509 razy.