Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wykonanie przepustu o średnicy 500 mm na rowie w Starych Lipinach, na działce nr ew. 89/4 obr. Stare Lipiny, gm. Wołomin

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012r., poz. 145 ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98 poz. 1071, ze zm.),
zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, na wniosek Pani Marleny Opłatek, Stare Lipiny, 05-200 Wołomin, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego tj: wykonanie przepustu o średnicy 500 mm na rowie w Starych Lipinach, na działce nr ew. 89/4 obr. Stare Lipiny, gm. Wołomin.
Uwagi i wnioski przed rozstrzygnięciem w przedmiotowej sprawie można składać w kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie, przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Konrad Rytel - wicestarosta, data: 23.01.2013 r.
Wprowadził:Marian Bądzyński, data: 25.01.2013 r., godz. 14.05
Ostatnia aktualizacja:Marian Bądzyński, data: 25.01.2013 r., godz. 14.05
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
25.01.2013 r., godz. 14.05Marian BądzyńskiDodanie strony

Strona oglądana: 1208 razy.